Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Karen Kingsbury is een van die wêreld se mees geliefde romanskrywers en is na aanleiding van haar talle topverkopers deur Time Magazine as die `Koningin van Christelike fiksie' gedoop. In haar splinternuwe boek, Die kans, delf sy diep in 'n onderwerp wat almal na aan die hart lê: Dit is nooit te laat vir diegene wat bereid is om 'n kans te waag nie. Jare gelede, op die dag voor Ellie van Georgia na Kalifornië verhuis het, het sy en haar beste vriend, Nolan, onder die Spaanse mos van 'n eikeboom gesit en briewe aan mekaar geskryf wat verseël is in 'n geroeste, metaal houer. Die plan was om elf jaar later terug te keer en dit te lees. Maar met die verloop van tyd het baie dinge verander. Ellie is vervreemd van die geloof waarmee sy grootgeword het en is 'n enkelouer wat in 'n armsalige woonstel bly en finansieel sukkel. Haar enigste herinnering aan haar ou vriend Nolan, nou 'n NBA ster wie se persoonlike tragedies sy geloof en mededingendheid versterk het, is wanneer sy na sy wedstryde op televisie kyk. Soos wat Ellie en Nolan se lewenspaaie hul nader aan 'n versoening bring, skets Karen Kingsbury 'n treffende verhaal van hartverskeurende verlies, die krag van geloof en die herstel van wonde wat net deur liefde genees kan word.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Narrativa d'ispirazione religiosa

Editore Christian Art Distributors Pty Ltd

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2013

Lingua Africano

EAN-13 9781415324585

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Die Kans"

Die Kans
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima