Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Die zomer
Die zomer

Die zomer

Sharon Bolton
pubblicato da AW Bruna

Prezzo online:
13,99

Een oneindige, gouden zomer, zes tieners zien een prachtige toekomst tegemoet. Tot een roekeloos spel zodanig uit de hand loopt dat een vrouw en twee kinderen verongelukken. De achttienjarige Megan neemt alle schuld op zich, zodat haar vrienden hun dromen waar kunnen maken. De afspraak is dat zij elk van hen na haar vrijlating om een gunst mag vragen.

Pas twintig jaar later staat Megan weer buiten. En haar spel kan beginnen

`Boltons sfeerbeschrijvingen doen denken aan het beste Scandinavische thrillerwerk.'- Trouw

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Aw Bruna

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 06/07/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044933161

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Die zomer"

Die zomer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima