Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Diepe roerselen
Diepe roerselen

Diepe roerselen

Marten Toonder
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Deze bundel bevat twee verhalen die eerder in het NRC Handelsblad verschenen: Het ontsollen en De antiloog

'Het is ook altijd wat met die eh...Bommel,' schrijft ons Q.X. markies de C. van B. te R.

Zijn wangedrag zet mijn omtrek in een kwalijke odeur. Ik overweeg dan ook om de ligusterhaag, die mij van deze buurman scheidt, tot volle wasdom te laten groeien - hoezeer het snoeien vanaf een ladder mij ook tegenstaat.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/04/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789023488668

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Diepe roerselen"

Diepe roerselen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima