Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dillstaligan: Juvelkuppen

Caroline Linhult - Jens Lapidus
pubblicato da Bonnier Carlsen

Prezzo online:
2,95

Jonathan har alltid gillat att hänga på sitt rum och meka med sina uppfinningar. Tills han lär känna Zasha och de bildar Dillstaligan - enligt vissa ett tjuvgäng i det godas tjänst. Snart får de en tredje medlem - Bollan, som kan kasta längre och högre än någon annan!

När Zasha blir lurad på pengar och bortskämde Rick skryter extra mycket om alla sina prylar, är det dags för Dillstaligan att planera sin nästa kupp.

Dillstaligan - fartfylld och rolig läsning för lågstadieåldern av spänningsmästaren Jens Lapidus.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Carlsen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/03/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178038565

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dillstaligan: Juvelkuppen"

Dillstaligan: Juvelkuppen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima