Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dillstaligan: Konstkuppen

Caroline Linhult - Jens Lapidus
pubblicato da Bonnier Carlsen

Prezzo online:
2,93

Mamma tjatar på att Jonathan ska ut och hitta på något, men vad? Han har inte någon kompis i kvarteret och han sitter helst inne och mekar med sina uppfinningar. Det vill säga, tills Zasha flyttar in huset. Och börjar i Jonathans klass. Då börjar det hända grejer och vips har de bildat Dillstaligan: ett tjuvgäng - enligt vissa i det godas tjänst.

När mat försvinner från närlivs, en oskyldig kvinna anklagas och märkliga figurer syns på konstmuseet dit de åkt på skolutflykt, ja, då kan de börja lägga pusselbitarna och med smarthet och mod göra sin första kupp.

Dillstaligan - fartfylld och rolig läsning för lågstadieåldern av spänningsmästaren Jens Lapidus.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Carlsen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/03/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178036530

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dillstaligan: Konstkuppen"

Dillstaligan: Konstkuppen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima