Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Direktøren, hvalpen og jeg / Kokken og kærligheden

Jennie Adams - Jennifer Faye
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
10,75

Direktøren, hvalpen og jeg

Efter Gias forældre omkommer i en bilulykke, opdager hun, at hun er resultatet af en affære, som hendes mor havde med en ukendt mand. Hun beslutter sig for at opsøge sin rigtige far, men hun har kun ganske få spor at gå efter. Hendes søgen fører hende til den smukke, italienske ø Lapri, hvor hun møder en kærlig, herreløs hvalp og en tilsyneladende følelseskold direktør, som begge erobrer hendes hjerte. Men hvad vil der ske, når hun endelig finder sin far?

Kokken og kærligheden

Da chefkokken Lorenzo Nesta hører lyden af stiletter mod stengulvet, mærker han straks forventningens glæde skyde op langs rygraden. Men da han ser Scarletts italienske og tidligere så lidenskabelige væsen stivnet bag et jakkesæt, fyldes han af stor fortrydelse. For det er hans skyld, at hendes varme sjæl er forvandlet til is. Vil det lykkes ham atter at få den gamle Scarlett tilbage?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788771917857

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Direktøren, hvalpen og jeg / Kokken og kærligheden"

Direktøren, hvalpen og jeg / Kokken og kærligheden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima