Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dishonored - A képmások ura

Adam Christopher
pubblicato da Agave Edizioni

Prezzo online:
7,50

A többszörös díjnyertes dark fantasy videojáték különleges világa regényben is életre kel!

Emily Kaldwin császárn ketts életet él Dunwallban: az uralkodói teendi mellett apja, Corvo Attano képzi a lopakodás, harc és orgyilkosság mvészetében. A birodalom ismét sötét idk elé néz: nemrég egy titokzatos férfi érkezett a városba, és a Bálnavadászok élére állt, méghozzá olyan képességek birtokában, melyeknek a létezése már éppen kezdett feledésbe merülni. Emily és Corvo életre-halálra folyó hajszába veti magát: ha nem lebbentik fel a fátylat rejtélyes ellenségükrl, akkor minden igyekezetük dacára bekövetkezik az elkerülhetetlen pusztulás.

Az els Dishonored videojáték 2012-ben jelent meg, és egy olyan kitalált viktoriánus kori világban játszódik, amiben egyaránt létezik a mágia és a technológia, játékosok milliót ejtve rabul. Az elnyomó rendszer és a vele járó korrupció, a bálnazsírral való fekete kereskedelem az ipari negyedben, a patkányok által terjesztett halálos betegségek, valamint a különleges birodalmi katonák, fedszervezetek és aktivisták rendkívüli élettel töltik meg ezt a világot, amely immár regény formájában is elkápráztatja a rajongókat.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Spionaggio

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/12/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634192008

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dishonored - A képmások ura"

Dishonored - A képmások ura
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima