Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Djaur i Zulejha - Muharem Bazdulj
Djaur i Zulejha - Muharem Bazdulj

Audiolibro Djaur i Zulejha

Muharem Bazdulj
pubblicato da StorySide

Prezzo online:
0,00

Roman prati Džordža Gordona Bajrona i njegovo putovanje kroz Albaniju, koje je trajalo svega dve nedelje. Na ovom putu Bajron je u potrazi za odgovorima koji mu nedostaju, koji ga mue i zbog kojih noima ne spava. Dve nedelje njegove odiseje kroz Albaniju, inspirativne i uzbudljive, katarzine su, kako za glavnog junaka, tako i za itaoca. Zadivljen lepotom divlje Albanije, Bajron postaje štienik Ali paše koji mu dodeljuje saputnika Isaka. On saznaje znaenje rei aur i postaje opinjen lepotom Bosanke Zulejhe. Samo tren je bio dovoljan da se Bajron zaljubi i zaprosi je. Kao tipini romantik, spreman je na sve da Zulejha postane njegova

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Storyside

Formato Audiolibro

Durata 03:06.40

Pubblicato 04/06/2021

Lingua Serbian

EAN-13 9789179099855

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Djaur i Zulejha"

Djaur i Zulejha
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima