Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dodelijke dreiging

Vince Flynn
pubblicato da Xander Uitgevers B.V.

Prezzo online:
9,99

In de New York Times-bestseller Dodelijke dreiging van Vince Flynn, de achttiende thriller in de Mitch Rapp-reeks, weet een terreurgroep de hand te leggen op een levensgevaarlijk biochemisch wapen.

In de actiethriller Dodelijke dreiging van Vince Flynn raken de Verenigde Staten tijdens roerige presidentsverkiezingen intens verdeeld. Terwijl politici vooral bezig zijn om hun eigen hachje te redden, kidnappen de terroristen van IS een briljante Franse microbioloog die ze dwingen een biomedisch wapen te ontwikkelen. Als ze in gelikte video's dreigen dat wapen in te zetten bij een aanval, is de paniek in de VS compleet.

IS schakelt een Mexicaans drugkartel in om het wapen de grens over te smokkelen. Mitch Rapp vertrekt op een missie om te infiltreren in het kartel, de IS-leider op te sporen en hem voorgoed uit te schakelen. Maar dan keert de politieke elite zich tegen Mitch en staat hij er helemaal alleen voor...

Dodelijke dreiging is na bestsellers als American assassin en Red war de achttiende thriller met Mitch Rapp in de hoofdrol.

`In de wereld van actiethrillers blijft Mitch Rapp een van de allerbesten.' - Booklist

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio » Avventura , Gialli Noir e Avventura » Spionaggio » Legal thriller e thriller politico » Narrativa di Avventura » Storie di guerra

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/07/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789401615235

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dodelijke dreiging"

Dodelijke dreiging
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima