Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dokuz Oda Cinayetleri

Aye Erbulak
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,00

Edebiyat ayrntlardan oluur, kimsenin görmedii parçalar kada döken kiidir yazar. Seçtii ayrntlarla kurduu dünya o yazarn evrenini oluturur. Bu hakikat, polisiye roman da çok daha fazla geçerlidir. Çünkü yazar, hakikati gizlemek zorundadr. O nedenle kadnlarn her zaman iyi polisiye romanlar yazacan düünmüümdür. Ayrnt okuma yeteneklerinin erkeklere göre daha gelimi olduundan. Aye Erbulak bu düüncemi dorulayan polisiye yazarlarmzdan. "Hafiye Karlar" bal altnda çkan "Çok ekerli Ölüm", "Limoni Ölüm" ve "Ödüllü Ölüm" adl eserleri buna iyi birer örnek oluturuyor. Elinizdeki "Dokuz Oda Cinayetleri" de ayrntlardan yola çkarak kurulmu elenceli bir polisiye roman. Polisiye merakllarna farkl ve keyifli okumalar vaat ediyor. Deneyin seveceksiniz
-Ahmet Ümit-

"Aye Erbulak, Hafiye Karlar üçlemesinin son kitabnn hemen ardndan dördüncü bir kitap yazmaya balaynca, belki de dayanamaz, o ekiple ii devam ettirir diye düünmütüm. Zeynep, Meral, Arda, Deniz amirim oturmu karakterlerdi ne olsa. Aralarnda da okuru honut eden rüzgârlar esip savruluyordu.

"Ne var ki, Aye sözünden dönmemi. Onlar geride brakp farkl sulara yelken açm. Bu bildik âlemden çkarken, onlarn suç kavramn da geride brakyoruz. Cinayet daha kolaylam sanki, pedofili gibi Aye'nin daha önce semtine uramad sorunlar gündemde. Ama altmz karakterler giderken bize bir de emanet brakmlar. Farkl rüzgârlarn bu acmasz ikliminde esrar gene Deniz amirim çözüyor. Sk sk Meral'i, özellikle de gizliden gönül verdii Zeynep'i aryor, onun A.B.D.'den gelen e-postalarn heyecanla bekliyor. Kendi ailevi sorunlar da var ama, öncelikle ondan bekleneni yapyor. Suçlularn peine düüyor!"
-Sevin Okyay-
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 216

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 152

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785996569

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dokuz Oda Cinayetleri"

Dokuz Oda Cinayetleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima