Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Moliere preia mitul lui Don Juan i îl trece prin filtrul su, astfel rezultând o oper fabuloas. Desfurarea aciunii din Don Juan-ul lui Moliere este similar cu cea din piesa lui de Molina, evideniindu-se aici respectul francezului fa de originile i printele piesei. Toate cadrele i întâmplrile sunt dezvluite în ambalajul absolut fascinant al scrierii fabuloase i extem de bogate a autorului. Avem aici ironii mult mai subtile, un comic de limbaj mai evident decât la de Molina, un comic de situaie, deasemenea extrem de ofertant (dovad stau i didscliile sugestive) i nu în ultimul rând, un ritm foarte alert care preia toate calitile de mai sus i ne ofer o pies savuroas i mult mai placut decât a lui Tirso de Molina

Dettagli

Generi Non definito

Editore Dexon Office

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737014108

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Don Juan"

Don Juan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima