Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een slaperig grensstadje wordt opgeschrikt door een vlaag van zelfmoorden in het lokale treinstation. Kaartjesknipper Felix ontwaart de ware toedracht, maar zet iedereen wonderwel op een dwaalspoor. Deze thriller met een vette knipoog neemt u mee op een dolle treinrit doorheen het moordende misdaadmilieu. Het is een eigenzinnig verhaal over een zachtaardige conducteur die zich, tegen wil en dank, ontpopt tot een koelbloedige killer. Maar dan een op kousenvoeten. Noem Dood Spoor gerust een stationsroman voor gevorderden.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Overamstel Uitgevers Belgie

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/04/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789463962636

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dood spoor"

Dood spoor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima