Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cumhurbakanndan sokaktaki adama, irket sahibinden seyyar satcsna, gökdelende oturanndan köyde yaayanna, ülkemizde yaayan herkesin kafasn u soru kurcalyor:
Acaba biz nereliyiz? Batl m, yoksa Doulu m?
Türkiye, doudan baknca Batl, batdan baknca da Doulu gibi görünüyor. Peki bu karklk nereden douyor; corafyamzdan m, yoksa bak açmzdan m?
Cevab bulmak hiç kolay deil, çünkü gerçek o kadar yaln deil.
Elinizdeki kitap Dou ve Bat ayrmn, yemek kültüründen yatak odasna, i anlayndan politikaya, bireysel yaamdan toplumsal hayata, inançlardan felsefeye kadar hayatn tüm yönleriyle ve birazck da esprili bir dille anlatyor.
Bu kitab biraz da test gibi düünebilir, okuduunuzda nereli olduunuza dair bir sonuca varabilirsiniz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 132

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 50

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785882534

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dou ile Bat Arasnda Fark Var"

Dou ile Bat Arasnda Fark Var
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima