Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Douglas-nvérek - Az illatok édenkertje

Charlotte Jacobi
pubblicato da Publishdrive

Prezzo online:
0,00

A parfüméria 2.

Családregény a Douglas parfümérialánc történetérl

Spiegel-bestseller

A céget mindenki ismeri, de a történetét szinte senki.
Hogyan élte át az illatszerbolt a dübörg 1920-as éveket

Hamburg, 1920: Tíz éve megnyílt a Douglas-nvérek parfümériája, ami a legjobb alkalom az ünneplésre! A Douglas-nvérek", vagyis Marie és Anna Carstens nemzetközi kapcsolatokat akarnak kiépíteni, ezért a napi üzletvezetéssel járó teendket átadják keresztlányaiknak, Hertha és Lucie Hardersnek. De Hertha és Lucie nehézségekkel szembesülnek: Németország gazdaságát megterheli az els világháború utáni jóvátételi kötelezettség, és az infláció miatt egyre kevesebb a vásárló. Lucie új üzleti ötleteket keres Berlinben és New Yorkban, és a dübörg 1920-as évek" koncepciójában, valamint a szokatlan illatkompozíciókban talál inspirációra de nem utolsósorban a szerelem is rátalál Lucie-ra.

Idutazás a Hanza-város múltjába részletes, szeretetteljes regény." Gong

A Charlotte Jacobi álnév az Eva-Maria Bast Jørn Precht szerzpárost fedi, amellyel már több Spiegel-bestsellert megjelentettek.

Eva-Maria Bast újságíró, több tényirodalmi kötet, thriller és más regény szerzje. Egyebek mellett a Konrad Adenauer Alapítvány történelmi újságírás díjában részesült. Lakóhelye a Constance-i tó, illetve Würzburg.
Jørn Precht a Stuttgart Media University oktatója, mozi- és tévéprodukciók többszörösen díjazott forgatókönyvírója. Történelmi regények és tényirodalmi mvek szerzje, 2018-ban Bronze Homer irodalmi díjat kapott.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/03/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156414410

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Douglas-nvérek - Az illatok édenkertje"

A Douglas-nvérek - Az illatok édenkertje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima