Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dördüncü Sanayi Devrimini ekillendirmek

Klaus Schwab
pubblicato da Optimist

Prezzo online:
2,70

"Hem Dünya Ekonomik Forumu hem de kurucusu Klaus Schwab, içgörülü toplant ve yaynlar araclyla, Dördüncü Sanayi Devrimiyle gelen frsat ve meydan okumalara k tutmaya devam ediyor. Her ikisi de gelmekte olan yeni teknolojiler dalgas hakknda, bunlarn geliiminin tamamen bizim elimizde olduuna iaret ederek sfr toplaml düünme biçimiyle yüzleme konusunda hakl."
- Satya Nadella, Microsoft CEO'su -

"Teknolojinin dünya ekonomisini ve toplumlar ekillendirdii bir sr deil. Riskleri yönetmek ve frsatlardan faydalanmak için imdi harekete geçmeliyiz."

- Andrew McAfee, MIT Dijital Ekonomi Giriimi Kurucusu -

"Dördüncü Sanayi Devriminin getirdii teknolojiler olaanüstü. Bu sistemik deiimi yönetmek için ayn derecede olaanüstü bir liderlik de gerekiyor."
- Eric Schmidt, Alphabet, Teknik Danman -

"Dünya hzla veri ve teknoloji güdümlü bir çaa girdi. Yeni frsatlarn yannda yeni zorluklar da çkyor. Klaus Schwab ve Dünya Ekonomik Forumu bu kitapta çamzn en önemli meselelerinden birine katkda bulunuyor: Dördüncü Sanayi Devrimini nasl karlayacaz."
- Jack Ma, Alibaba Group Bakan -

Dördüncü Sanayi Devriminin önemini bilmek ve bu devrimi sadece yeterince ayrcalkl ya da becerikli olanlarn yararndan çok herkesin yarar dorultusunda ekillendirmek, yeni bir düünme tarz ister ve bireyleri, topluluklar, organizasyonlar ve devletleri etkileyecek farkl teknolojileri kapsaml bir ekilde anlamay gerektirir.

Dördüncü Sanayi Devrimini ekillendirmek kitab, sizi, üyesi olduunuz topluluklar, organizasyonlar ve kurumlar içinde ve arasnda, yükselen teknolojilerle ilgili stratejik tartmalar yürütmeye hazrlamak ve dünyay ortak insani deerlerle uyumlu bir ekilde etkin olarak ekillendirmenize yardmc olmak için tasarlanmtr.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Non definito

Editore Optimist

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057842527

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dördüncü Sanayi Devrimini ekillendirmek"

Dördüncü Sanayi Devrimini ekillendirmek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima