Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

London, England. Dronningen af kærlighedsromaner, den succesrige Geneva James, skriver romaner, der kan give selv de hedeste fantasier kamp til stregen. Læserne følger hende trofast og venter i spænding på næste bog, men Geneva har et alvorligt problem: Hun er blevet ramt af skriveblokering. Det sidste, hun ønsker, er at svigte sine forventningsfulde fans. Og det sidste, Parker ønsker, er at svigte Geneva. Sammen med sit team vil han nu gøre alt, der står i hans magt, for at inspirere hende til den næste bestseller. Og til fyrenes overraskelse får de denne gang hjælp fra en uventet kant. DREAM MAKER er en serie i 12 afsnit, som alle er opkaldt efter en af verdens metropoler. Hver måned rykker Parker Ellis videre til en ny by og en ny klient - denne bog er nr. 7 ud af 12. "Jeg kan ikke få nok. De her bøger er virkelig vanedannende!" GOODREADS

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei » Rosa

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/08/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788770364812

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dream Maker: London"

Dream Maker: London
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima