Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Drijfzand en Schutkleur

Nella Larsen
pubblicato da Nieuw Amsterdam

Prezzo online:
11,99

"Over een vrouw in Harlem die haar milieu vergiftigt door voor wit door te gaan. Het hakt erin. Droef en bitter is de novelle, prachtig geschreven, Billie Holiday had 'm kunnen zingen. Iedereen moet dit lezen. Het is een meesterwerk." Joyce Roodnat NRCDrijfzand is het tragische, deels autobiografische verhaal van een rusteloze Deens-Afro-Amerikaanse onderwijzeres die in het gesegregeerde Amerika van de jaren '20 op zoek is naar haar plaats in de wereld. Schutkleur gaat over twee vriendinnen van gemengd bloed die ieder op hun eigen wijze gebruikmaken van het feit dat ze voor blank kunnen doorgaan. Hoofdpersoon Irene Redfield gebruikt dit om, heel onschuldig, thee te drinken in deftige hotels waar ze als 'negro' niet gewenst zou zijn. Haar jeugdvriendin Clare Kendry speelt een gevaarlijker spel: zij trouwt met een blanke racist. Clares grote geheim en Irenes dubbele moraal zijn de ingrediƫnten van een psychologische novelle die van begin tot eind zindert van spanning en onheil.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/02/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789046822968

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Drijfzand en Schutkleur"

Drijfzand en Schutkleur
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima