Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Drve, sizi düünmeye ve harekete geçmeye tevik eden nadir kitaplardan. Yazar, ortaya koyduu güçlü ve bilimsel savlarla motivasyon olgusunu yeniden düünmemizi salarken, bize hayatmz deitirmek için ihtiyaç duyacamz araçlar da salyor."
-Dr. Mehmet Öz-

Johnny Bunko'nun Maceralar ve Akln Yeni Snrlar kitaplarnn yazar Daniel H. Pink, bizi gerçekte nelerin motive ettiine dair, bildik tüm klieleri kran bir kitapla karmzda. Pink, klieleri krmakla kalmyor, bu yeni bilgilerle daha verimli çalmann, daha iyi yaamann yollarn da gösteriyor.
Birçoumuz, kendimizi ve bakalarn motive etmenin en iyi yolunun para gibi harici ödüller olduunu düünür, ödül-ceza sisteminin etkinliine inanrz. Daniel H. Pink, kkrtc ve ikna edici yeni kitabnda bunun bir yanlg olduunu söylüyor.

Pink, insan motivasyonu konusunda yaplm krk yllk bilimsel aratrma birikimine dayanarak yazd bu kitabnda, bilimin bildii ile i dünyasnn yapt arasndaki uçuruma dikkat çekiyor ve bunun hayatmzn her boyutunu nasl etkilediini irdeliyor.

Drive, büyük fikirlerle dolu, düünme ve yaama eklinizi deitirecek ender kitaplardan biri.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 256

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 297

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785948032

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Drive"

Drive
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima