Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Drømmer androider om elektriske får?

Astrid Lindeloff Knudsen - Philip K. Dick
pubblicato da Rosenkilde & Bahnhof

Prezzo online:
8,28

Romanen der blev til Blade Runner fra forfatteren der også skrev Minority Report. Først døde alle ugler, dernæst de andre fugle. Efter verdenskrig Terminus er jorden gold og affolket. Kun de få, der kan overleve at trække vejret i det radioaktive støv er der og hæger om det ægte liv, der er tilbage. Men hvad er ægte? Og er modsætningen det, der er falsk? Rick Deckard er blevet hyret til at trække syv højt udviklede androider tilbage. De er dygtige og umulige at skelne i mængden. Med sig har han en test-metode, der kan afgøre om væsnet foran ham kan føle empati. Dermed afgør den, om væsnet er menneske eller robot. Undervejs oplever Rick noget uendeligt menneskeligt med en androide. Han forelsker sig, savner og føler med én. Alt sammen noget, der gør det rigtig svært for ham, at gennemføre sin opgave - og dermed få mulighed for at anskaffe sig et rigtigt dyr - og få et rigtigt liv. Philip K. Dick skriver klassisk science-fiction, der hele tiden bliver mere aktuel og vigtig. Drømmer androider om elektriske får blev skrevet i 1968 og filmatiseret i 1982, og på forunderlig vis forbliver både roman og film udødelige. Mange af de udtryk Philip K. Dick har opfundet til denne roman er gledet ind i vores daglige sprogbrug.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/04/2014

Lingua Danese

EAN-13 9788771282337

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Drømmer androider om elektriske får?"

Drømmer androider om elektriske får?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima