Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het ultieme ontsnappen Een klein stadje in de bergen van Alaska. Heel veel romance, bossen en heerlijkheid. Dit wil je niet missen! Lana Montgomery is alles wat het gemoedelijke stadje Moose Springs niet kan waarderen: een rijke socialite die denkt dat ze alles wel even kan veranderen. Maar Lana is vastbesloten om te bewijzen dat ze hier thuishoort. Zelfs als ze daarvoor haar hakken moet inruilen voor sneeuwlaarzen en op jacht moet naar een op hol geslagen eland.
En echt, hoe moeilijk kan dat nou helemaal zijn?
De laatste jaren zijn zwaar geweest voor Rick Harding, maar het wordt er niet makkelijker op nu zijn droomvrouw naar Moose Springs is verhuisd. Wanneer Lana hem per ongeluk raakt met een verdovingspijl, is het duidelijk dat ze wel wat hulp kan gebruiken - en wie weet ziet ze hem dan voortaan wél staan. Als het Rick en Lana lukt om de dolle eland te vangen voor die het stadje verwoest, zouden ze wel eens de plek kunnen vinden waar ze thuishoren - samen.

`Ik heb hier van begin tot eind van gesmuld. Wat een heerlijke, lieve romcom.' - Harlequinjunkie

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044932164

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Droomman"

Droomman
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima