Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Drugs Business

Jean-Claude Bartoll
pubblicato da Standaard Uitgeverij

Prezzo online:
4,99

In Japan staat Najah intussen aan het hoofd van het grote maffiaverbond. Ze heeft de steun van de Yakuza nodig om haar plekje te behouden en maakt zich op voor zware onderhandelingen. Voor een doorgewinterd krijger als zij is de aanvaarding van de dood een lijfspreuk geworden. In de Verenigde Staten moet Torquemada, van het Colombiaanse drugskartel, intussen afrekenen met een bijzonder agressieve concurrentie van de Mexicanen. De oorlog woedt hevig tot Torquemada de hulp inroept van het maffiaverbond... Een hedendaagse, stevig gedocumenteerde actiereeks rond drugsoorlogen, de strijd om macht en parallelle economie├źn. Startschot voor een nieuw seizoen in vier delen!

Dettagli

Generi Fumetti » Graphic Novel , Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Standaard Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/08/2016

Lingua Olandese

EAN-13 5420077120077

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Drugs Business"

Drugs Business
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima