Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Under en fest på Sir Hubert Handesleys landejendom leger en gruppe gæster selskabslegen ¿Morderleg¿. Her skal en af gæsterne i al hemmelighed ¿myrde¿ en anden gæst ved at prikke offeret på skulderen, men da lyset pludselig går ud, og den hemmelighedsfulde Charles Rankin efterfølgende findes myrdet, bliver legen til alvor. Kommissær Roderick Alleyn fra Scotland Yard kommer på hårdt arbejde i forsøget på at opklare dødsfaldet, der både involverer russere, gamle våben og hemmelige selskaber. Du er morderen er første bind i en serie af klassiske kriminalromaner af Ngaio Marsh, en af Englands tidlige krimidronninger. Ngaio Marsh (1895-1982) var i sin samtid en af de helt store kvindelige kriminalforfattere. Mens Ngaio (g¿et er stumt) levede, var hun lige så læst, beundret og elsket som Agatha Christie, Dorothy L. Sayers og Margery Allingham, og sammen med disse tre forfatterinder udgjorde hun De Fire Store fra de britiske kriminalromaners ¿Golden Age¿ i 1920¿erne og 1930¿erne. De fire ¿Queens of Crime¿ blev de kaldt. Ngaio Marsh skrev 32 kriminalromaner, og hendes helt Alleyn optræder i dem alle.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir » Gialli storici , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Audiolibro

Pubblicato 19/10/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788771746839

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Du er morderen"

Du er morderen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima