Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

SERIA MINCIUNI PERICULOASE"

Cum s-i recucereti soul înstrinat i s scapi de datorii în patru pai extrem de provocatori i uimitor de plcui:

  1. Afl secretele intime ale celei mai bune curtezane din Londra.

  2. Pref-te c eti chiar tu o curtezan, cu numele de Juliet Leighton.

  3. Cltorete spre Veneia i localizeaz-i soul.

  4. Sedu-i brbatul, concepe-i un urma, i voilà - i-ai asigurat viitorul!

Pentru Julia, ducesa de Colton, acest joc nu poate s dea gre. Pân la urm, soul ei nu s-a deranjat nici mcar s dea ochii cu ea în opt ani întregi, din ziua nunii lor organizate în grab, când ea avea doar frageda vârst de aisprezece ani. Dar ceea ce începe ca un flirt seductor se transform repede în pasiune mistuitoare, iar sentimentul este reciproc. Este oare posibil ca brbatul cu care s-a mritat ducesa curtezan s se dovedeasc a fi iubirea vieii ei?

Joanna Shupe a avut un debut fulminant cu seria Minciuni periculoase", impunându-se ca una dintre cele mai bune noi scriitoare de historical romance. Valoarea romanelor sale a fost confirmat prin câtigarea premiului Golder Heart din partea Asociaiei Scriitorilor de Romane de Dragoste din America.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/01/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9786063303371

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ducesa curtezan"

Ducesa curtezan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima