Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Läsaren lotsas genom hjärtskärande saknad, förälskelse och oväntade vänskapsband."
Marie-Helene Klementsson, BTJ

Willowdean, av sin mamma kallad Dumplin', har alltid trivts med hur hon ser ut. Ja, hon är tjock, men vad gör det? Hennes inställning till den perfekta bikinikroppen? En kropp iklädd bikini.
Men när hon träffar den hopplöst snygga Bo börjar hon plötsligt känna sig osäker, och det stör henne. Så hon bestämmer sig för att vinna tillbaka sitt självförtroende och samtidigt visa alla i hemstaden Clover City att hon minsann duger precis som hon är.

"Julie Murphy ger en känsligt ljussatt bild av den lilla stadens inre liv, dess manliga hierarkier och kvinnoideal, som om Pleasantville och Twin Peaks mötts, ja som om Stephen King lånat ut alla skymningar han fått över från den fiktiva Castle Rock."
Ulrika Milles, Dagens Nyheter

"I Dumplin' återfinns den första kärleken, komplexiteten i att våga stå upp för sig själv och medvetet välja en viss riktning när ens bästa vän är på väg åt ett annat håll, och ambivalensen inför de större beslut man tvingas ta på egen hand."
Emilias bokstäver

"Dumplin' är inspirerande och hjärtevärmande läsning med många tänkvärda citat som jag nog skulle ha klistrat upp på väggen under min tonårstid."
Beas bokhylla

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Lavender Lit

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/04/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789187879159

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dumplin'"

Dumplin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima