Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Când o poveste se sfârete, alta începe...

Lou Clark are o mulime de întrebri. Cum de a ajuns s lucreze într-un bar din aeroport i s-i petreac timpul urmrindu-i cu privirea pe cei care pleac spre alte locuri? Sau de ce nu se simte înc acas în apartamentul pe care îl are deja de un an? Oare familia ei o va putea ierta pentru ce a fcut cu optsprezece luni în urm? i va reui vreodat s treac peste iubirea vieii ei? Ceea ce Lou tie sigur e c ceva trebuie s se schimbe. Apoi, într-o noapte, la ua ei bate cineva. Dar oare strina care îi apare în prag are rspunsurile pe care ea le caut sau îi aduce doar alte întrebri? Dac închide ua, viaa ei va continua ca pân acum: simpl, ordonat, sigur. Dac o deschide, va risca totul. Îns Lou a fcut cândva o promisiune: s triasc. i, dac vrea s o respecte, va trebui s deschid larg ua...

Amuzant, surprinztor i emoionant, cu personaje care inspir în acelai timp optimism i melancolie... Un roman provocator i captivant, care reuete s surprind întreaga complexitate a iubirii."

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/11/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9786063302978

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dup ce te-am pierdut"

Dup ce te-am pierdut
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima