Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dávidcsillagok

Kristina Ohlsson
pubblicato da Animus Kiadó

Prezzo online:
5,95

Egy stockholmi zsidó óvoda eltt lelövik az egyik óvónt. A rendrség rasszista bncselekményre gyanakszik, de az sincs kizárva, hogy egy bnszervezet áll a háttérben, mivel a n élettársa büntetett elélet. Néhány órával késbb két tízéves zsidó fiú teniszedzésre menet eltnik. Másnap találnak rájuk holtan, a hóban fekve, mezítláb, fejükön egy-egy papírzacskóval, amelyekre a gyilkos emberi arcot rajzolt.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Animus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633242544

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dávidcsillagok"

Dávidcsillagok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima