Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

E2'yi en iyi açklayan tanm u olur herhalde: Hayatnz kendi zihninizle ekillendirdiinizi kantlayan basit deneylere sahip bir aratrma klavuzu. Evet, doru okudunuz. Kantlayan... Para ya da vakit harcamadan kolayca yapabileceiniz bu dokuz deney, spiritüel ilkelerin yerçekimi kanunu kadar güvenilir ve Newton'un hareket yasalar kadar tutarl olduunu size gösterecek.E2 sizi bir gerçeklie körü körüne inanmaya deil, evrenle dorudan etkileim kurmanz salayacak enerji gücünüzü kefetmeye davet ediyor.

"Bu kitaba tek kelimeyle bayldm. Pam Grout, bilgeliini elenceli üslubuyla ustaca harmanlam."
-Jack Canfield-
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 192

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 165

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Novus

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786008490

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "E2 - Sen Yeter ki ste"

E2 - Sen Yeter ki ste
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima