Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

E2 - A bizonyíték, hogy gondolataid alakítják a valóságot

Pam Grout
pubblicato da Édesvíz Kiadó

Prezzo online:
5,95

E a négyzeten - könnyed kísérleti kézikönyv egy komoly témáról. Egyszer kísérletsorozat, amely során bebizonyosodik, hogy a valóság képlékeny, a tudatosság felülkerekedik az anyagon, és életünket az elménk alakítja. Igen, jól olvastad. Bebizonyosodik. A szám szerint kilenc kísérlet, amelyek egyenként és összességükben némi idt, ellenben nulla anyagi ráfordítást igényelnek, beszédesen és ékesen demonstrálják, hogy a spirituális törvények pontosan olyan kiszámíthatóak, mint a gravitáció, és annyira állandóak, mint Newton mozgástörvényei.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/11/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635292271

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "E2 - A bizonyíték, hogy gondolataid alakítják a valóságot"

E2 - A bizonyíték, hogy gondolataid alakítják a valóságot
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima