Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

E3 - Kilenc újabb energiagyakorlat annak bizonyítására, hogy mindenki képes fállásban csodát tenni

by Pam Grout
pubblicato da Édesvíz Kiadó


Az E-Négyzet óriási nemzetközi sikere sokaknak nyújtott fogódzót az els lépésekhez, hogy "tényleg leessen végre," hogy a gondolatok teremtik a valóságot. Az E a Köbön lapjain Pam Grout segít magasabbra és mélyebbre hatolni a kvantum mezben, ahol bebizo¬nyíthatod, hogy mi sem természetesebb a csodáknál, és hogy a boldogság csak egy gondolatnyira van tlünk. Kilenc újabb érdekes kísérlet és számtalan hasznos tanács tárja szélesre a világ bségének kapuit az olvasók eltt. A könyv megcáfolhatatlan bizonyítékokat sorol arra, mi¬ért csak rajtunk múlik, hogy végre éljünk a lehetség¬gel és használjuk az univerzum energiáját, ami örökké a rendelkezésünkre áll, a boldogulásunkat és a jólétünket szolgálva. Amikor iskolába jártam, folyton azt kérdezték, mi akarok lenni, ha nagy leszek. Azt írtam erre, hogy »boldog«. Mire megkaptam, hogy nem értem, mirõl szól a feladat, amire meg én mondtam azt, hogy ti meg nem értitek, mirõl szól az élet." JOHN LENNON, ANGOL ZENÉSZ, A BEATLES ALAPÍTÓ TAGJA A szerzrl Pam Grout #1 New York Times bestseller író, 17 könyv, három színdarab, egy tévésorozat, és két iPhone alkalmazás szerzje. Rendszeresen ír cikkeket a People magazin, a CNN.com, a The Huffington Post számára, és utazási blogot vezet a www.georgeclooneyslepthere.com weboldalon. Ha még többet szeretnél megtudni Pam járatlan úton járó életének állomásairól, akkor látogass el a néha tényleg frissített honlapjára: www.pamgrout.com.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/04/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635294039

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "E3 - Kilenc újabb energiagyakorlat annak bizonyítására, hogy mindenki képes fállásban csodát tenni"

E3 - Kilenc újabb energiagyakorlat annak bizonyítására, hogy mindenki képes fállásban csodát tenni
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima