Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ebgondolat, avagy a boldogság záloga

Kerékgyártó Dénes
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
4,40

Bubi, a spániel egy sebészeti beavatkozásnak köszönheten képessé válik az emberi gondolkodásra, ám kutya énjét" sem veszíti el. Mivel nyugodt, békés életre vágyik egy szeret gazdi mellett, úgy dönt, nem hozza sem a sebész, sem a nagyvilág tudtára ebfeletti" képességét. Ám a vágyott békés kutyalét csak rövid idre adatik meg neki, mert az események sodrásában több ember sorsa, st élete is rajta múlik...
Mindeközben, mivel egyre ersöd fejfájás és szédülés jelentkezik nála, érzi, hogy vissza kéne térnie a feltalálóhoz, aki a mtétet végezte rajta. Ám könnyen lehet, hogy az újabb mtét következtében elveszítené különleges képességét s ezzel annak lehetségét is, hogy a számára fontos emberek életét jó irányba terelje. Tudja, ha sokáig vár, talán már az újabb sebészeti beavatkozás sem segít rajta. Sürgsen döntenie kell: önmagát mentse meg vagy azokat az embereket, akiket tiszta szívébl megszeretett?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/02/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803932

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ebgondolat, avagy a boldogság záloga"

Ebgondolat, avagy a boldogság záloga
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima