Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egyetlen dal volt, amely mindent megváltoztatott - és amelyben Taylor Swift keze is benne volt egy kicsit.

Ed Sheeran tizenegy évesen, Eric Clapton játékát hallva vásárolta meg az els gitárját, és onnantól kezdve éjt nappallá téve gyakorolt a hangszerén. Nem sokkal késbb azt is eldöntötte, hogy énekes és dalszerz lesz, bár akkor még szinte nem is tudott tisztán énekelni, egyelre saját szerzeménye sem volt. Mígnem tizenhárom éves korában a szobájában felvett egy teljes albumot Amikor ismert ember lett, nehezen tudta kezelni, hogy az egész világ a lába eltt hever, de aztán megismerkedett egy lánnyal a szülvárosából, és ketten megtalálták a boldogságot. Ed bámulatos utat járt be, amelynek során a szégyells, dadogó kisfiúból globális jelenség lett, aki kerüli a felvágós showmankedést. Ed Sheeran jelenleg a világ legsikeresebb szólómvésze: nincs még egy olyan sztár a világon, mint : Ed maga az inspiráció.

Megindító, felemel dalai több millió embert kötnek össze egy- mással, a világon mindenütt.

Sean Smith profi életrajzíró, aki rengeteg háttér- információt gyjtött össze, és interjúk sorát folytatta le, hogy elmesélhesse Ed történetét. Szülk, barátok, mentorok és szerelmek rajzolódnak ki a szívbe markoló életútból, amelynek során Ed Sheeran valóra váltotta álmát, és megírta leghíresebb dalait.

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Attori Comici Registi , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Artisti dello spettacolo

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/07/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155955396

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ed Sheeran"

Ed Sheeran
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima