Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Educaia lui Isus

Bîndiu Claudiu
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
0,88

Chiar dac între pledoarie i vers pare s nu existe legtur, ca martor al disputelor care adesea frizeaz absurdul s-a obinuit s construiasc roluri poetice pentru personaje speciale, istorice sau religioase, transpunându-le în noul context al civilizaiei, în lumea destructurat i lipsit de speran, o lume a dezechilibrelor i abisurilor. Atunci când Isus poate fi deturnat de la sacrificiu sau minune, Hermes apare neinvitat în noile religii, Artemis este evacuat, iar la Saint-Denis încoronrile continu într-o not buf, oamenilor lipsii de orientare, pierdui între publiciti i ierarhii false, nu le mai rmâne decât s-i accepte condiia. i poate cea mai bun cale de a realiza acest lucru este ptrunderea unui cifru poetic.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737248565

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Educaia lui Isus"

Educaia lui Isus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima