Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een Zomer Met Het Kleine Volkje: Een waargebeurd verhaal

Tanis Helliwell
pubblicato da Tanis Helliwell

Prezzo online:
8,78

Tijdens een zomer in een landhuisje in Ierland kwam Tanis Helliwell - in eerste instantie tot haar eigen verbazing - in contact met een `leprechaun', een Ierse kabouter, die haar niet alleen het een en ander leerde over de evolutie van elementwezens (zoals fee├źn, elfen, gnomen en kabouters), maar ook over de onderlinge afhankelijkheid van mensen en elementwezens in hun gezamenlijke evolutionaire bestemming. Een zomer met het Kleine Volkje geeft inzicht in vele geheimen van het kabouterrijk en verhaalt over hun levendige spel, humor, nieuwsgierigheid, ondeugendheid, plezier, wijsheid en goddelijke doel. Volgens de leprechauns streven de elementwezens er momenteel naar om, samen met ge├źngageerde mensen, de Aarde te genezen en een `nieuwe' wereld te scheppen. Met haar innemende stijl en humor schetst Tanis Helliwell een treffend beeld van een Iers dorpje en zijn inwoners en beschrijft ze tegelijkertijd haar fascinerende relatie met haar leprechaun-vriend.

`Het lezen van dit boek opent een deur in je verbeelding. Of je het nu als realiteit of verzinsel beschouwt, dit boek brengt een boodschap over van genezing en van planetaire prioriteiten.' (Julia Cameron, auteur van onder andere The Artist's Way)

Dettagli

Generi Esoterismo e Astrologia » Occulto

Editore Tanis Helliwell

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/08/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9781987831290

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een Zomer Met Het Kleine Volkje: Een waargebeurd verhaal"

Een Zomer Met Het Kleine Volkje: Een waargebeurd verhaal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima