Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een hachelijk bestaan

Mischa de Vreede
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Mischa de Vreede heeft diverse malen via min of meer autobiografische publicaties van zich laten horen. In Een hachelijk bestaan verhaalt ze over haar jeugd, puberteit en volwassenheid: de tijd in het Jappenkamp, haar liefde voor alles wat leeft en eindig is (dieren, planten), gewone dagelijkse voorvallen, haar kinderen. De onderwerpen bepalen de volgorde: als een ketting aaneen geregen, anekdotisch van het één naar het ander kabbelend.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/06/2012

Lingua Olandese

EAN-13 9789023469223

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een hachelijk bestaan"

Een hachelijk bestaan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima