Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een heel gewoon gezin

Mattias Edvardsson
pubblicato da Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
4,99

Een heel gewoon gezin van Mattias Edvardsson is een originele, psychologische roman over een gezin dat uit elkaar valt. Hoe ver zou jij gaan als je dochter beschuldigd wordt van moord?

Ze zijn een heel gewoon gezin: Adam, zijn vrouw Ulrika en hun negentienjarige dochter Stella. Ze leiden een gerieflijk leven in een villawijk, met goedbetaalde banen en een uitgebreide vriendenkring. Tot Stella wordt gearresteerd op beschuldiging van moord op een man van bijna tweemaal haar leeftijd. Hoe kende ze deze zakenman, en vooral, welke reden zou ze hebben gehad om hem te doden? Adam gelooft in zijn dochters onschuld. Ulrika denkt echter dat ze iets verbergt. En Stella? Wat is haar kant van het verhaal? Hoe goed kennen Adam en Ulrika hun dochter, en elkaar? En hoe ver gaan ze om haar te beschermen? `Zo spannend, zo bedrieglijk, je weet niet meer wie je kunt vertrouwen.' Karin Slaughter `Dit boek lees je in één adem uit.' Aftonbladet (dagblad) `Een niet weg te leggen hoogstandje.' The Wall Street Journal `Overtuigend.' New York Times Book Review podcast `Pageturner.' New York Times Book Review Summer Reading Issue

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789024583300

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een heel gewoon gezin"

Een heel gewoon gezin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima