Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een tweede kans op liefde - Katy Turner
Een tweede kans op liefde - Katy Turner

Een tweede kans op liefde

Katy Turner
pubblicato da Park Uitgevers B.V.

Prezzo online:
11,99

Goede dingen overkomen goede mensen. Maar de jonge advocate Skye heeft slechte dingen gedaan in haar leven. Hoe hard ze ook werkt om dat verleden achter zich te laten, alles blijft fout gaan. Met een gebroken hart en een mislukte carrière vlucht ze naar Eastercraig, het schilderachtige Schotse vissersdorpje waar ze dierbare herinneringen heeft aan de vakanties bij haar oom, die ze hielp in zijn dierenkliniek. Niet lang na haar aankomst ontmoet ze architect Bear die ondanks zijn kille uitstraling misschien de enige is die haar verder kan helpen

lezers over deel 1 De dierenarts aan zee, Liefde in de praktijk:

'Dit is een boek waar je doorheen vliegt. Ik kon het niet opzij leggen. Ik werd van in het begin meegezogen in het verhaal en waande mij zelf in het mooie Schotland. *****'

'Een lekkere feelgood om te lezen. Leuk om eens over een dierenarts te lezen. ****'

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Park Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/08/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789046832998

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een tweede kans op liefde"

Een tweede kans op liefde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima