Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een voortdurend werk in uitvoering: Een leven lang leren als sleutel tot groei, verandering en vooruitgang

A.N
pubblicato da NUR

Prezzo online:
0,00

Dit boek verkent de fascinerende manieren waarop leren ons vormt van onze kindertijd tot onze volwassenheid en daarna. Aan de hand van verschillende verhalen en perspectieven laat het zien hoe onderwijs de basis legt voor levenslange groei - op school, op het werk of in ons persoonlijke leven. Je zult een nieuwe waardering krijgen voor leren als een voortdurende reis die ons begrip verdiept en ons leven in elke fase verrijkt. Neem deel aan de discussie over het stimuleren van nieuwsgierigheid, het aangaan van uitdagingen en het cultiveren van een mentaliteit van groei tijdens de hele levensreis. Ontdek hoe een voortdurende toewijding aan leren ons in staat stelt om ons potentieel te bereiken en veerkrachtig te blijven in onvoorspelbare tijden.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Periodi storici » Storia contemporanea (1700-1900 ca.) » Storia militare » Storia: specifici argomenti

Editore Nur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/03/2024

Lingua Olandese

EAN-13 1230007530890

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een voortdurend werk in uitvoering: Een leven lang leren als sleutel tot groei, verandering en vooruitgang"

Een voortdurend werk in uitvoering: Een leven lang leren als sleutel tot groei, verandering en vooruitgang
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima