Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een werkweek van 4 uur

Timothy Ferriss
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
9,99

Vergeet het oude concept van hard werken tot aan je pensioen en stel je spannende levensplannen niet uit

Vraag Timothy Ferriss wat hij aan het doen is, en de kans is groot dat je als antwoord krijgt: `skiën in de Andes', `duiken in Panama' of `tangodansen in Buenos Aires'. Ferriss heeft namelijk het achterhaalde idee van `eerst werken, dan leven' ingeruild voor een rijk leven in het hier en nu. Niet geld stelt je daartoe in staat, maar de nieuwe economische factoren tijd en mobiliteit.

Wacht niet langer, zeker niet in tijden van economische onzekerheid. En vergeet het achterhaalde idee van werken tot je pensioen. Of je nu die grote wereldreis wilt maken, een maandelijks salaris van vijf cijfers wilt met zo weinig mogelijk inspanning, of gewoon minder wilt werken en meer wilt genieten - Een werkweek van vier uur geeft het antwoord.

Dit revolutionaire boek wijst je de weg naar een nieuw leven van weinig werkuren, veel vrije tijd en geld in overvloed, of je nu een overwerkte loonslaaf bent of een ondernemer die klem zit in het succes van zijn bedrijf.

De pers overEen werkweek van 4 uur

`Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.' The New York Times

`Zijn adviezen snijden en hout en zijn soms verfrissend anders en eigenwijs.' Aktueel

`Het kan: veel verdienen, weinig werken.' Intermediair

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali » Impresa: responsabilità e corporate governance » Tecniche di management » Lavoro » Carriere e professioni: consigli

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/01/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789402308723

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Een werkweek van 4 uur"

Een werkweek van 4 uur
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima