Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egan krónikák

Lily Defiant
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
6,99

Két fiktív helyszín, egy szigetország és egy börtönkolónia adja a fiatal hercegn, Cessilly Phelan rendkívül izgalmas történetének festi hátterét. Az Egan krónikák lapjain megelevened szövevényes kalandok fszerepli az embereken kívül kelta istenek, faunok és tündérek.
A garantált izgalmakat tartogató, meghökkent fordulatokban gazdag fantasy az éppen nagykorúvá vált hercegn királynvé koronázásával veszi kezdetét, aki a ceremónia után rögtön olyan súlyos hibát vét, amelyért, úgy tnik, az idk végezetéig lakolnia kell. Hiába bánja meg szinte azonnal a bnét, isteni ítélszék elé kerül, ahol els körben halálra ítélik. A kelta isten Pwyllnek azonban sikerül meggyznie társait, hogy enyhítsenek a büntetésén. Végül úgy döntenek, számzik az emberi világból egy szigetre, ahol aprócska tündér alakjában az örökkévalóságig együtt kell élnie tettének következményeivel. Ám a számzötti lét sem örök, meglepetések, váratlan fordulatok sora kíséri végig olvasás közben a történet rajongóit.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/04/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153500

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egan krónikák"

Egan krónikák
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima