Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ege Kylarndan Eski Zaman Masallar

Ahmet Ünver
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,01

Dünya kurulal beri insann, varoluun gizemini açklamaya çalma biçimi olan mitolojik masallar, çocuklar için de yaam kavramann önemli birer arac. O masallardaki tanrlara, tanrçalara benzer kiiliklere, benzer ve tutum ve davranlara bugün de rastlyoruz. Ahmet Ünver'in, Bat Anadolu topraklarnda filizlenen Yunan mitolojisinin en güzel öykülerini derledii kitabn, hem çocuklar hem de yetikinler büyük bir zevkle okuyor.

Ahmet Ünver'in kitabnda sekiz öykü yer alyor: Merakl Pandora ve Konuan Sandk'ta kötülüklerin ve umudun dünyaya yayl; Aslepios ve Devac Ylanlar'nda ünü dört bir yana yaylan hekim Asklepios'un yaam öyküsü; Phaeton ve Güne Arabas'nn Atlar'nda günein dünyay gerçekte nasl etkiledii anlatlyor. Yank ile Nergis, biri için çaresizliin, biri için kendine hayranln öyküsü. Midas'n Altnlar, servet dükünlüünün yol açt aclar; nsanla Aydnl Getiren Ölümsüz: Prometheus bilginin uruna her eyin göze alnabilecei bir aydnlk oluunu; Apollon'un Liri mi; Marsyas'n Kaval m? hrs ve egoyu dillendiriyor. Son öykü Yeryüzünün lk Güzellik Yarmas ise, iç güzelliin d güzellii nasl alt ettii üzerine.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786054603671

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ege Kylarndan Eski Zaman Masallar"

Ege Kylarndan Eski Zaman Masallar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima