Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy cukrászmester meséje

Laura Madeleine
pubblicato da Lettero Kiadó Kft.

Prezzo online:
6,49

1909, PÁRIZS: Pâtisserie Clermont, a híres cukrászda - itt kap munkát egy vidékrl felkerült fiú. Megbabonázza az ismeretlen világ: az elegáns vendégek, az aranyló karamellcsodák, a habos krémek. Miután megismerkedik a gazdag tulajdonos lányával, kezdetét veszi egy olyan szerelem, amelynek sosem lett volna szabad megtörténnie.

1988, CAMBRIDGE: Petra nagyapja, a híres történészprofesszor nemrégiben elhunyt. A lány rábukkan egy régi fotóra a hagyatékban: a képen a nagyapa áll, mellette két ismeretlen, és mögöttük a Clermont cukrászda. A fotó hátoldalán pedig egyetlen mondat, a nagyapa kézírásával: Bocsáss meg!"

Így indul egy súlyos titok kinyomozása, amely évtizedekre meghatározta generációk sorsát

Titkos szerelem a múlt századi Párizsban; egy megoldásra váró rejtély a jelenben." Booklist

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Lettero Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155685132

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egy cukrászmester meséje"

Egy cukrászmester meséje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima