Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy élet ajándékba. Hamvas ifjúság

Szabó Maák Sándor
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
5,55

Filmszer képek, játékos humor, varázslatos hangulatok jellemzik Szabó Maák Sándor életigenl történetét, melyben a mindennapi élet ártatlan, ders örömei elevenednek meg.
A beteg férjét ápoló ids hölgy, Iringó visszaemlékezésébl egy olyan élettörténet bontakozik ki, amelybl nem csupán az ifjúkori évek mozzanatai, az életút sarokpontjai tárulnak elénk, de az erdélyi szülvárost fojtogató diktatórikus hangulatot is szinte együtt éljük át a fszereplkkel. Iringó, akinek a szüleit, barátnjét is megismerhetjük, orvosnak készül, szerelmét, Nimródot a mérnöki pálya vonzza; sikeres felvételi esetén el kell válniuk egymástól.
A kötet legfbb erénye mégsem a korrajzban vagy a történet váratlan fordulataiban rejlik, sokkal inkább a kivetített bels monológok szépségében, a lapokon megelevened természetben, a történetmesélés egyediségében.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/11/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153326

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egy élet ajándékba. Hamvas ifjúság"

Egy élet ajándékba. Hamvas ifjúság
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima