Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy forint a krumplis lángos

Majtényi Gyorgy
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
9,33

Közelmúltunk történelmét, st a jelenünket sem lehet megérteni, ha nem ismerjük a Kádár nevével fémjelzett évtizedeket.
Kádár János harminckét éven át állt az ország élén. Ilyen hosszú ideig csak kevés történelmi személyiség határozhatta meg Magyarország sorsát a modern korban. Kádár alakja talán ezért is foglalkoztatja mind a mai napig a közvéleményt, és ezért tartozhat a legnépszerbb múlt századi magyar politikusok közé. Vannak, akik rajongtak érte, ám legalább ekkora azok tábora, akik véreskez diktátornak, hazaárulónak tartják.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/06/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634334156

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egy forint a krumplis lángos"

Egy forint a krumplis lángos
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima