Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy házasság helyzete

Nick Hornby
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,30

Nick Hornby sok mindenrl írt már: a futballról, a popzenérl, a kamaszokról, a hitrl - de legfbb témája mindig a párkapcsolat: hsei átélik azokat a kis és nagy tragédiákat, amiket szinte mindenki, aki volt már szerelmes (és nem csak egyszer). Ebben az új regénykében - amelybl sikeres BBC-HBO-sorozat készült -, férj és feleség találkozik minden héten a párterápiás ülés eltt, és tíz percig beszélgetnek: legfképpen arról, hogy mi okozta a válságot az életükben (vagy egyszerbben: miért lett Louise-nak szeretje). Hosszú éveken át éltek együtt, két gyerekük van - és most egyszer csak millió darabra hullott szét az a bonyolult rendszer, amelyben egy házasság mködik. Hornby, mint mindig, most is hajszálpontosan és utánozhatatlan humorral fogalmaz meg egyszer dolgokat, amiket oly sokan éreznek - s emellett hsei", Tom és Louise az ország helyzetérl, azaz a Brexitrl is elbeszélgetnek.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634794790

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egy házasság helyzete"

Egy házasság helyzete
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima