Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy ifjú természettudós történetei - Állatkerti gyjtutak

David Attenborough
pubblicato da Park Kiadó

Prezzo online:
12,02

1954-ben az ifjú David Attenborough-nak káprázatos alkalmat kínált az élet: világ körüli útra indulhatott, hogy ritka és különleges állatokat gyjtsön a Londoni Állatkert számára, és minderrl filmeket készítsen - a BBC új, Állatkerti gyjtutak cím sorozatát.

Ez a könyv három ilyen utazás története. Társaival a helybeli slakosokkal együtt kutatott az akkori Brit Guyanában óriáshangyászok, Indonéziában komodói sárkányok és Paraguayban tatuk után. Volt dolguk pirájákkal, dühös kúszósülökkel és szökésre mindig kész pekarikkal. Megküzdöttek a komisz terepviszonyokkal, a kiszámíthatatlan folyókkal, hogy megörökíthessék e távoli vidékek hihetetlen szépségeit és mesésen változatos élvilágát. Módszereik ma már idejétmúltnak tnnek, de az állatok, növények, helybeli emberek és a környezet iránti csodálatuk és tiszteletük még mindig példamutató.

A szerzre oly jellemz szellemességgel és bájjal megírt történetek nemcsak az emlékezetes kalandokról szólnak, hanem arról az emberrl is, aki rajongó szeretetet ébresztett bennünk a természet iránt, és lelkesedése azóta is töretlen.

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Attori Comici Registi , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Artisti dello spettacolo

Editore Park Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/03/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633555552

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egy ifjú természettudós történetei - Állatkerti gyjtutak"

Egy ifjú természettudós történetei - Állatkerti gyjtutak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima