Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy kegyetlen dal

Victoria Schwab
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
8,14

Egy városban, amelyet háború dúl, és utcáit szörnyek róják, sehol sem vagy biztonságban

A város kettészakadt. Északot a rettegett Harker-család uralja, a Déli Várost pedig a Flynn-klán. Háborújuk szó szerint szörnyeket szabadított el a világban: lényeket, amelyek mások félelmével, húsával és vérével vagy a lelkével táplálkoznak.

Kate Harker másra se vágyik, csak hogy bebizonyíthassa apjának, a keménykez Harker-családfnek, hogy ugyanolyan kegyetlen, mint . Kate ember, de szörnyé akar válni.

August Flynn másra se vágyik, csak hogy jó ember lehessen, jószív, mint apja, az ártatlanok védelmezje. Csakhogy egyetlen dallammal képes elragadni és elemészteni a védtelenek lelkét. August szörnyeteg, de emberré akar válni.

Egy nap lehetséget kap, hogy segítsen: magát a nagyszájú Kate-et kell szemmel tartania, akit éppen újabb iskolából tanácsoltak el.

A háttérben azonban soha nem látott fenyegetés ébredezik. August és Kate több választásra kényszerül: hsök lesznek, vagy a sötétség oldalára állnak - barátok lesznek, vagy ellenségek. Döntésük tétje nem pusztán az életük, a város jövje is ezen áll vagy bukik.

Victora Schwab (Viszály, Egy sötétebb mágia) New York Times sikerlista-vezet regénye a sötét hangulatú Verity szörnyei duológia els kötete.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634700937

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egy kegyetlen dal"

Egy kegyetlen dal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima