Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy könyvmoly regényes élete

Gabrielle Zevin
pubblicato da Magnólia

Prezzo online:
6,50

A. J. Fikry, a kiégett könyvesboltos nehéz éveket tudhat maga mögött: meghalt a felesége; az üzlete rosszabbul megy, mint valaha; ráadásul ellopták tle legnagyobb értékét is, egy Poe verseket tartalmazó ritka kötetet. Idvel elfordul az emberektl, és még a könyvei sem nyújtanak számára vigaszt, mert a rohamosan változó világra emlékeztetik. Egy váratlan esemény folytán viszont kénytelen lesz újrakezdeni az életét, mert egy kislányról is gondoskodnia kell. A mogorva és életunt férfi hamarosan más szemmel néz a világra, igaz barátokra lel, újra szerelmes lesz, a könyvesboltja pedig a kisváros nyüzsg központjává alakul át.

Gabrielle Zevin jó humorérzékkel megírt, varázslatos regénye tisztelgés a könyvek világa eltt, szerelmeslevél arról, miért szeretünk olvasni és miért zárunk bizonyos embereket a szívünkbe. Nélkülözhetetlen olvasmány azoknak, akiknek a könyvek a legjobb barátai és azoknak, akik hisznek abban, hogy senki sem különálló sziget".

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Magnólia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155468711

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egy könyvmoly regényes élete"

Egy könyvmoly regényes élete
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima