Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy nvér mindennapjai

Sebk Erika
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
6,82

Sebk Erika ápolón könyvét olvasva emberközeli, igaz történeteken keresztül nyerünk bepillantást a nvéri hivatás olykor felemel, máskor rendkívül nehéz mozzanataiba. A több évtizedes ápolói múlttal rendelkez szerz érzékletes leírásának köszönheten olyan eleven, filmszer képek villannak fel elttünk, amelyek által mi magunk is az élmény részeseivé válunk. Gyakran támad olyan érzésünk, mintha a betegágyak mellett állnánk. Halljuk a vigasztaló szavakat, érezzük a simogató kezeket, látjuk az aggódó arcokat, és bizony néha az eltitkolt, legördül könnycseppeket is.
A szerzn meggyzdése, hogy küldetésünk van ezen a világon, az ápolónk legfbb missziója pedig embertársaik segítése, támogatásuk életük legnehezebb, gyakran az életüket is veszélyeztet életszakaszaiban. Bár kétségkívül emberpróbáló hivatás ez, akit elvarázsolnak és a pályán tartanak a munkája során megélt pillanatai, az igazán nemes életcélt találhat magának benne.
Ha orvosként, ápolóként, ápolótanulóként vagy akár páciensként, érdekldként szeretnénk megismerkedni az ápolók munkájának kulisszatitkaival, a sztereotípiákon túlmutató valósággal, ennél a könyvnél hitelesebb forrást nem is találhatnánk ehhez.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Malattia » Alimentazione e Diete

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153098

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egy nvér mindennapjai"

Egy nvér mindennapjai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima