Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy polgár vallomásai (A cenzúrázatlan és csonkítatlan kiadás, 2013)

Márai Sándor
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
8,99

A könyv, amit eddig csak csonka változatban ismert a magyar olvasóközönség. A könyv, amirl azt hittük, hogy ismerjük minden részletét. A könyv, ami kora botránymve volt. És hiányos 1935 óta. Az író talán legjelentsebb alkotása több mint hét évtized után jelenik meg teljes és csonkítatlan kiadásban! A kötetben egyaránt olvasható az eredeti szöveg, valamint az 1940-es cenzúrázott és kihúzott változat is, ezzel a Márai fm végre teljességében jut el az olvasókhoz. Márai az elkötelezettségrl vall benne, hitvallásos módon: hnek maradni egy városhoz: Kassához, egy osztályhoz: a polgársághoz, egy életformához: az európai kultúrához - még akkor is, amikor a város már elveszett, az osztály széthullott, és az európai kultúrán is sebet ejtettek erszakos hatalmak. A kötethez Fried István írt szakmai utószót.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/03/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632274393

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egy polgár vallomásai (A cenzúrázatlan és csonkítatlan kiadás, 2013)"

Egy polgár vallomásai (A cenzúrázatlan és csonkítatlan kiadás, 2013)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima