Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy fiatal vidéki lánynak a 80-as évek derekán mozgás- és értelmi sérült gyermeke született. Bántalmazó férje oldalán küzdött kitartóan a családja boldogságáért, de harca kudarcra volt ítélve Azóta eltelt több mint harminc év, a lányból asszony lett, de nem sikerült feldolgoznia az átélteket. Ezért kezdett blogot írni, amit rövid idn belül százezrek olvastak. Péterfy-Novák Éva története a veszteség utáni továbblépésrl és az elfogadás folyamatáról szól egy olyan korban és közegben, mely sem a hibát beismerni, sem a mássággal együtt élni nem akar. Borzongtam, és nem tudtam letenni. szinte bátorsága ert ad az élet elfogadásához. Ez nem egy asszony sorsa, ez mindannyiunk sorsa!" Jakupcsek Gabriella. Egy férfiélet kevés megérteni a nt, az anyaságot, a szeretettel vegyes veszdést, a tördésben való megsemmisülést. Számomra ez a történet arra hivatott, hogy ebben segítsen." Kiss Tibi. Feldolgozhatatlannak vélt fájdalomról olyan regényt írni, amely az életet ünnepli, szinte lehetetlen feladat. Évának sikerült." Rácz Zsuzsa. Ez a könyv h tükre a valóságnak. Se letenni, se elfelejteni nem lehet." Mácsai Pál. Megyünk tovább, ruhát kell venni neki, szép, fehér ruhát. Az eladó kedves, kérdezi, hány éves a kislányuk? Hét, mondom neki, de kicsit sovány, nem szeret enni. Szép, fehér ruha, olyan, mint a menyasszonyi, állítólag ilyen illik. Az eladó viccel, hogy biztosan a legszebb lesz az ünnepségen. Ez nem kérdés, mondom, fasza kis ünnepség lesz. Kérdezi, hogy cipt kérünk-e. Riadtan nézünk egymásra, kérünk? Bólintok. Hányas a lába? Nem tudom. Zsuzsi soha nem viselt cipt. Azt sem tudom, hogy egy hétévesnek mekkora lába van. Uramisten, mit gondol majd ez a n, milyen megveszekedett anya vagyok én, hogy nem tudom, hányas lába van a gyerekemnek?"

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/10/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633105498

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egyasszony"

Egyasszony
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima